Vítejte na webu nadace "Koše proti drogám"

Charitativní akce pro Péťu

Nadace Koše proti drogám se společně s týmy ZVVZ USK Praha a VŠ Praha zapojila do charitativního projektu „Na Sněžku pro Péťu“ spolku CESTA ZA SNEM. Tato akce má za cíl vybrat finanční prostředky pro handicapovaného Péťu Januše, kterého připravila rakovina o nohu. Ideou projektu je pomoci konkrétnímu dítěti s amputací, v našem případě Petrovi Janušovi, zkvalitnit jeho život s handicapem a podpořit jej v jeho snu - maximálně se začlenit mezi své zdravé vrstevníky.

Výtěžek charitativní akce bude věnován na pokrytí nákladů na „kurz chůze“ bez berlí v pražském rehabilitačním centru Malvazinky. Odhadovaná cena tohoto kurzu pro Petra s doprovodem maminky je 50 tisíc korun. Zbývající částka do jednoho sto tisíc korun bude určena na nákup rehabilitačních a sportovních pomůcek.

Pokud výtěžek z projektu bude přesahovat 150 tisíc korun, budou další peníze rozděleny mezi další děti se zdravotním postižením - stejně, jako tomu bylo v minulém roce.

Projekt výstupu na Sněžku paralympionika Jaroslava Petrouše má ale za cíl také upozornit na aktuální problémy zdravotně postižených lidí. S tímto je spojen stále nedořešený boj o spravedlivou kategorizaci zdravotního postižení a s tím spojených výhod pro handicapované. Například přiznání průkazu ZTP a ZTP/P na dobu neurčitou osobám s nenávratným handicapem nebo možnost žádosti o příspěvek na automobil v rozmezí pěti let, místo současných deseti.

Součástí projektu je také velká PR kampaň napříč mediálním prostorem (tisk, TV, rozhlas), která si klade za cíl upozornit na problémy tížící handicapované spoluobčany a přispět tak k jejich plošnému řešení na parlamentní úrovni.

Jak můžete pomoct Vy?

V případě, že budete chtít pomoci Péťovi, pošlete libovolnou částku na dárcovský účet CESTA ZA SNEM:                                                                                          257936912/0300

Do zprávy pro příjemce uveďte USK Praha

V případě, že nepřispějete finančně, ale budete mít chuť se zúčastnit charitativní akce pod názvem Na Sněžku pro Péťu, dorazte 31. 5. 2014 v 8.30 na hlavní parkoviště v Peci pod Sněžkou, kde společně s paralympionikem Jaroslavem Petroušem budete moci vystoupat na nejvyšší horu v Česku.

...zobrazit všechny projekty

Naši partneři

PEPSI Praha 7 Praha2 USK praha
Nadace KOŠE PROTI DROGÁM na Facebooku